Công văn được gửi các sở GD&ĐT; các nhà xuất bản (NXB) có SGK lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Về công tác cung ứng SGK năm học 2020-2021, Bộ GD&ĐT yêu cầu các NXB chịu trách nhiệm về chất lượng SGK đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn. NXB chủ trì phối hợp với các Sở GD&ĐT cam kết về số lượng SGK, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách với số lượng dự phòng không dưới 2%. Việc cung ứng SGK đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng SGK tại địa phương trước ngày 30/7. NXB đồng thời có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh nghèo, tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sách giáo khoa lớp 1 mới phải đến tay học sinh trước ngày 15/8 1

Từ năm học tới, học sinh lớp 1 sẽ học SGK mới

Bộ GD&ĐT nêu rõ: tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng SGK phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng SGK đảm bảo đúng bản mẫu SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT các tỉnh chủ động phối hợp với các NXB xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng SGK cho giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Giáo viên được sắp xếp vào các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ SGK, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được tập huấn phù hợp với lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục. Do đặc trưng của cấp tiểu học khi tổ chức có thể chia thành 2 nhóm giáo viên, gồm nhóm giáo viên dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội, Đạo Đức và nhóm giáo viên dạy các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh nhằm tối ưu hóa hình thức tổ chức trên cơ sở đảm bảo chất lượng bồi dưỡng.

Về phía NXB, phải có trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng. Thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước 30/7.