Nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội viên và đổi mới, đa dạng hóa các hình thức triển khai và công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên, Hội đồng Đội Trung ương đã thí điểm triển khai chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến năm học 2017 - 2018. Đến tham dự có anh Nguyễn Phú Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương cùng với 60 anh chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Tổng phụ trách các trường thuộc các tỉnh, thành phía Bắc.

Sân chơi mới cho các bạn Đội viên 1

Các bạn đội viên từ lớp 4 đến lớp 9 sẽ được triển khai thí điểm Chương trình “Rèn luyện đội viên trực tuyến” ngay trong năm học 2017 - 2018.

Theo đó, giáo viên - Tổng phụ trách Đội của mỗi trường sẽ phối hợp với giáo viên chủ nghiệm thống kê danh sách đội viên theo mẫu do Hội đồng Đội Trung ương quy định. Các Liên đội được giao thí điểm hoàn thành việc cập nhật danh sách đội viên trong tháng 11/2017 - tổng kết thí điểm vào tháng 01/2018 và triển khai cập nhật số liệu đội viên toàn quốc từ tháng 02 đến tháng 05/2018.

Năm học 2017 - 2018, Hội đồng Đội Trung ương thí điểm triển khai chương trình Rèn luyện đội viên trực tuyến với 04 chuyên hiệu gồm: An toàn Giao thông, nhà Sử học nhỏ tuổi, nhà Sinh học nhỏ tuổi và Hữu nghị Quốc tế. Các chuyên hiệu được thiết kế thành dạng câu hỏi kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành. Mỗi đội viên sẽ được tham gia rèn luyện và kiểm tra công nhận hoàn thành chuyên hiệu trên internet phải trải qua 03 vòng thi với 100 câu hỏi với thời gian mỗi câu là 30 giây. Mỗi ngày, các bạn chỉ được tham gia 01 vòng thi/chuyên hiệu và sẽ được quyền tham gia tối đa 3 lần trong 1 chuyên hiệu ở mỗi vòng.

Sân chơi mới cho các bạn Đội viên 2

Anh Nguyễn Phú Trường phát biểu tại hội nghị tập huấn khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Phú Trường cho biết: “Chương trình được tổ chức sinh động, phù hợp và gần gũi với các các bạn đội viên, đồng thời đảm bảo tính giáo dục và bám sát chương trình rèn luyện đội viên đã được triển khai trước đây sẽ tạo thành sân chơi lành mạnh, bổ ích phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện đội viên, thiếu niên nhi đồng trong giai đoạn mới trên internet”.

Tại hội nghị, các anh chị cán bộ Đội đã cùng xem video hướng dẫn thực hiện chương trình, nghe hướng dẫn triển khai quản lý đội viên qua mạng internet và triển khai chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến. Đồng thời, cùng thảo luận trao đổi ý kiến với Ban tổ chức hội nghị và nghe giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai tại Liên đội sắp tới.

Chu Hải