Với số lượng thí sinh là 444.538 đăng ký bài thi khoa học xã hội (KHXH) trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 925.792, chiếm 48% (năm 2017 là 43%).

Đây là năm thứ 2 môn Giáo dục công dân được đưa vào kỳ thi THPT Quốc gia và các môn thành phần trong bài thi Khoa học xã hội được tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm.

Đề thi năm nay bao gồm nội dung chương trình lớp 11 và lớp 12 đồng thời có tính phân hóa cao hơn. Đây cũng là bài thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sáng nay, gần 450.000 thí sinh thi KHXH, kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 1

Theo quy định, đề thi các môn thi thành phần của bài thi Khoa học xã hội được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định.

Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định. Không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và của thí sinh thi các bài thi khác của kỳ thi.

Thời gian bắt đầu môn thi thứ nhất là từ 7 giờ 35 phút, môn thứ 2 từ 8 giờ 35 phút, môn thứ 3 là 9 giờ 35 phút. Thời gian chuyển tiếp giữa 2 môn là 10 phút. Đối với các thí sinh dự thi lấy điểm xét ĐH, CĐ được phép chọn môn thi thành phần. Các thí sinh này có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

TNTP sẽ đăng tải sớm nhất đáp án chính thức các môn, bài thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 từ Bộ GD&ĐT

Ngọc Hà