Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng, chống HIV/AIDS và hưởng ứng lễ ra quân truyền thông ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

Sơn La: Lồng ghép giáo dục phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình học 1

Thường xuyên lồng ghép thông tin, giáo dục và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình học chính khóa, ngoại khóa phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Theo GDTĐ