Sự di cư của loài bướm chúa là hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới. Loài bướm chúa màu đen cam tụ tập thành bầy ở ngọn núi Mexico. Chúng quây quần trên diện tích khoảng 10 mẫu Anh sau khi bay đoạn đường dài 3.400 dặm từ Mỹ. 

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 1

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bảo tồn của chính phủ Canada, Mexico và Mỹ, lượng côn trùng đang tăng trở lại.

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 2

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 3

Thay vì tính theo con riêng lẻ, người ta sẽ tính số lượng loài bướm chúa tụ tập thành từng đám dày.

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 4

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 5

Số lượng bướm đã tăng lên kể từ năm 2014 so với thập kỷ trước.

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 6

Số lượng bướm thấp nhất được ghi nhận vào năm 2013, chỉ có 1,66 mẫu Anh diện tích bướm.

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 7

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 8

Hàng triệu con bướm màu cam tụ tập, đậu trên cây thông khiến cành cây chùng xuống.

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 9Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 10

Theo chu trình, cứ bốn thế hệ lại có lớp bướm chúa được sinh ra và chết đi, mô hình di cư của chúng thay đổi do biến đổi khí hậu.

Sự di cư của loài bướm chúa: hiện tượng hiếm hoi nhất trên thế giới 11

Những người yêu thiên nhiên cho rằng Mexico, Hoa Kỳ và Canada nên nỗ lực nhiều hơn trong công tác bảo vệ và khôi phục môi trường sống của loài bướm này dọc theo tuyến đường di cư của chúng.