Ông Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định thành lập 2 trường mới vào ngày 1/12. Tên tiếng Anh của trường Quản trị và Kinh doanh là VNU - Hanoi School of Business and Management (VNU - HSB), còn của trường Quốc tế là VNU - International School (VNU - IS).

Theo đó, hai ngôi trường mới thành lập này sẽ là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, có tài khoản, con dấu riêng để giao dịch. Ngoài ra, được phép tổ chức, hoạt động theo các quy định của pháp luật, quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia cũng như các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng chính phủ ban hành. Quy chế về tổ chức, hoạt động của cả hai ngôi trường sẽ do Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành.

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập 2 trường đại học mới.
Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập 2 trường đại học mới.

Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, việc thành lập 2 trường mới trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc giúp sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học. Đồng thời tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài.

Việc thành lập các trường đã giúp góp phần hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu. Đồng thời đổi mới, sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt những chính sách thí điểm về nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và liên kết. Đặc biệt, hai trường có khả năng tự chủ về tài chính.

Tiền thân của trường Quản trị và Kinh doanh, được thành lập ngày 13/7/1995 là khoa Quản trị và Kinh doanh. Còn khoa Quốc tế, tiền thân của trường Quốc tế được thành lập ngày 24/7/2002.

Khuôn viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khuôn viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy, hiện tại ĐH Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên do Thủ tướng ký quyết định thành lập. Tám trường đại học thành viên gồm: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học tự nhiên, Việt Nhật, Công nghệ, Y dược, Giáo dục, Kinh tế, Ngoại ngữ. Trong đó, trường Đại học Y dược mới được thành lập vào tháng 10/2020.