Thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 1

(theo TP)