Đó là một bài toán tính tổng quy đổi từ ngựa, móng và giầy. Mặc dù đây chỉ là câu đố tính tổng, tích đơn giản nhưng lại có rất nhiều đáp án từ các thành viên mạng.

Bài toán theo hình như sau:

Thử sức với bài toán 'cực dễ' nhưng mỗi người một đáp án 1

Bài toán dễ nhưng nhận được nhiều đáp án từ dân mạng.

Một thành viên mạng lý giải: Ngựa = 10; Móng = 4; Giầy = 2. Vì vậy 10x4+2= 42

Một người khác lại cho biết: Ngựa = 10; 2 móng = 4 suy ra 1 móng =2; 2 giầy = 2 suy ra 1 giầy =1. Vậy 1 + 10 x 2 = 21

Tuy nhiên đáp án vẫn chưa dừng lại ở đó. Một số người khác lại cho các đáp án khác như 16; 13; 80; 46; 42; 22...
Theo bạn, đáp án đúng của bài toán là bao nhiêu?
Theo thầy Đặng Thành Trung, một giáo viên Toán, đây là một bài toán giải bằng phương pháp so sánh và thay thế có xu hướng kích thích khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh. Giải bài toán này không khó tuy nhiên cần quan sát kỹ, người giải thường mắc lỗi sai khi lấy 2+10x4=42

Thử sức với bài toán 'cực dễ' nhưng mỗi người một đáp án 2

Bài toán được giải sau đây!

Thử sức với bài toán 'cực dễ' nhưng mỗi người một đáp án 3

Theo Khám Phá