Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tỉnh đến năm 2020.

Thừa Thiên - Huế hiện nay có 9 huyện/thị xã/thành phố với 591 trường học, 255.365 học sinh, trong đó khối mầm non là 206 trường. Khối mầm non, toàn tỉnh đã huy động được 63.638 cháu, đạt tỷ lệ 64,24% so với trẻ cộng đồng. Khối tiểu học, có 216 trường, đã huy động ra lớp 86.079 học sinh.

Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng năm 2015, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ suy dinh dưỡng cả 2 thể nhẹ cân và thấp còi ở trẻ bậc mầm non có thấp hơn so với cộng đồng. Cụ thể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đối với các cháu ở độ tuổi nhà trẻ là 3,1%, thể thấp còi là 3,7%; ở độ tuổi mẫu giáo, tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân là 4%, thể thấp còi là 3,8%.

Thừa Thiên - Huế: Triển khai thực hiện chương trình Sữa học đường 1

Thừa Thiên Huế nỗ lực cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, địa phương này đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12% vào năm 2020; giảm tỷ lệ suy dinh dưởng thấp còi xuống còn 23%. Tầm nhìn đến năm 2030, Thừa Thiên - Huế phấn đấu giảm suy dinh dưỡng trẻ em xuống dưới mức có ý nghĩa cộng đồng.

Trong khi đó, mục tiêu chung của Chương trình sữa học đường là nhằm bổ sung dinh dưỡng và các vi chất cần thiết góp phần phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học. Thông qua đó, góp phần cải thiện tầm vóc thế hệ tương lai của thanh thiếu niên tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đến năm 2020, Thừa Thiên - Huế phấn đấu đạt 100% số học sinh mẫu giáo và tiểu học ở các xã đặc biệt khó khăn, bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, khuyết tật; 70% học sinh mẫu giáo và tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo Chương trình sữa học đường.

Để thực hiện được mục tiêu kể trên, Thừa Thiên - Huế đã đặt ra nhiều giải pháp, trong đó bao gồm cả giải pháp xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Theo Dân sinh