Tin giáo dục hôm nay, để đảm bảo việc hoàn thành chương trình theo Kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị chủ động các phương án linh hoạt trong tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Các hoạt động kiểm tra, đánh giá học kì I ở Hải Dương được tổ chức một cách linh hoạt
Các hoạt động kiểm tra, đánh giá học kì I ở Hải Dương được tổ chức một cách linh hoạt

Theo đó, đối với các trường đang tổ chức dạy học trực tiếp: Các nhà trường cần chủ động thực hiện chương trình căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức kiểm tra, đánh giá để hoàn thành chương trình học kỳ I theo kế hoạch và chủ động thực hiện tiếp chương trình ở học kỳ II đối với các môn đã hoàn thành chương trình học kỳ I.

Đối với các trường đang tổ chức dạy học trực tuyến: Căn cứ vào diễn biến dịch cụ thể ở địa phương và tình hình tiêm vắc-xin đối với học sinh, các trường xây dựng phương án thực hiện bài kiểm tra cuối kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường một cách phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như: bố trí lịch kiểm tra riêng cho các khối, lớp, chia thành các nhóm nhỏ để kiểm tra, đảm bảo giãn cách trong phòng thi....

Trong trường hợp không thể tổ chức được bài kiểm tra định kỳ trực tiếp tại trường cho học sinh, các trường có thể xây dựng phương án kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến.

Khi tổ chức kiểm tra bằng hình thức trực tuyến phải đảm bảo một số yêu cầu như: Các trường tổ chức rà soát điều kiện thiết bị của học sinh để thực hiện kiểm tra trực tuyến.

Tin giáo dục hôm nay, để thực hiện bài kiểm tra trực tuyến, học sinh phải có 2 thiết bị kết nối mạng, trong đó 1 thiết bị để thực hiện bài kiểm tra trực tuyến, 1 thiết bị dùng để ghi hình hoạt động làm bài của học sinh để nhà trường giám sát thông qua hệ thống dạy học trực tuyến.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá học kì I ở Hải Dương có thể tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp dựa trên diễn biến tình hình của dịch bệnh
Hoạt động kiểm tra, đánh giá học kì I ở Hải Dương có thể tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp dựa trên diễn biến tình hình của dịch bệnh

Yêu cầu về nội dung, cấu trúc đề kiểm tra thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, có điều chỉnh cho phù hợp với hình thức kiểm tra trực tuyến. Đề kiểm tra phải được thiết kế theo hình thức Online, học sinh làm bài trực tiếp trên máy tính kết nối mạng.

Nhà trường xây dựng các quy định về kiểm tra trực tuyến bao gồm: quy định về ra đề kiểm tra, giám sát, coi kiểm tra, quy định đối với học sinh khi tham gia kiểm tra đảm bảo khách quan, công bằng, phản ánh đúng năng lực của học sinh. Lãnh đạo nhà trường tổ chức hướng dẫn cho giáo viên và học sinh nắm vững các yêu cầu trước khi thực hiện kiểm tra trực tuyến.

Nhà trường cần phối hợp với phụ huynh trong việc chuẩn bị các thiết bị cho học sinh và quản lý, giám sát việc làm bài của các em đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Các trường trước khi kiểm tra trực tuỵến, phải xây dựng kế hoạch tổ chức và gửi về phòng GD&ĐT (đối với các trường THCS) và Sở GD&ĐT (đối với các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX) để kiểm tra, theo dõi theo quy định.