Tin giáo dục hôm nay, căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì việc đưa người học trở lại trường học trực tiếp lúc này là cần thiết và phải được triển khai nhanh đối với tất cả bậc học, đặc biệt là bậc đại học.

Tin GD hôm nay - Sinh viên, học viên ĐHQG Hà Nội học trực tiếp từ 28/2 - Ảnh 1

Do đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tổ chức giảng dạy học tập theo lịch trình năm học (thời gian bắt đầu học kì 2 là ngày 14/02/2022 nhưng cần có thời gian hai tuần đầu để chuẩn bị các điều kiện học tập trực tiếp) đảm bảo các điều kiện cho tất cả sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp chậm nhất là ngày 28/02/2022 (khuyến khích các đơn vị cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/02/2022) và tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời tăng cường các biện pháp hỗ trợ sinh viên trong điều kiện dịch bệnh Covid -19.

Sinh viên cần đáp ứng một số điều kiện để học trực tiếp như:

- Khuyến nghị sinh viên tiêm tối thiểu 2 mũi vắc xin phòng ngừa Covid-19; Đối với những sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đơn vị liên hệ với Bệnh viện, Y tế địa phương để hỗ trợ sinh viên được tiêm ngay trong tuần đầu trở lại trường học.

- Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp với thực tế và phương án chăm lo hỗ trợ sinh viên thuộc diện F0 sống xa gia đình, ở trọ bên ngoài cũng như trong ký túc xá.

- Có phòng cách ly riêng ở khu giảng đường khi phát hiện sinh viên nghi F0 và thiết bị đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, khẩu trang,…để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, Đại học Quốc gia Hà Nội giao các đơn vị trực thuộc cần có kế hoạch, hướng dẫn học bù, học lại, thi lại cho sinh viên không may mắc Covid-19 (F0) và sinh viên thuộc diện phải cách ly (F1) sao cho phù hợp và đảm bảo chất lượng đào tạo (đơn vị đào tạo không được thu thêm học phí, lệ phí và chủ động xây dựng chính sách chung cho các đối tượng này).

Thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Có số điện thoại hotline thông báo ở các khu giảng đường để hỗ trợ sinh viên khi cần.

Tin GD hôm nay - Sinh viên, học viên ĐHQG Hà Nội học trực tiếp từ 28/2 - Ảnh 1

Khẩn trương gửi các giáo trình còn thiếu về Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội để số hóa giáo trình phục vụ người học (có thể dễ dàng tìm kiếm các tài liệu cần thiết cho ngành học của mình).

Các đơn vị có sinh viên quốc tế: Tiếp nhận sinh viên, xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp theo các quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi danh sách sinh viên cần hỗ trợ nhập cảnh, xin visa qua Ban Hợp tác và Phát triển.

Đối với Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cần xây dựng hướng dẫn cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (những việc cần làm trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, khi ở trong trường và ngoài trường).

Xây dựng hướng dẫn các trường hợp thuộc diện F0, F1 (hướng điều trị và cách ly).

Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống phát sinh.

Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ các trường hợp chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin được tiêm đủ 2 mũi trước khi tham gia dạy và học trực tiếp.

Thường trực theo dõi tình hình dịch bệnh trong Đại học Quốc gia Hà Nội, xử lý và hỗ trợ các đơn vị xử lý trong trường hợp phát sinh dịch bệnh.

Bố trí các trạm y tế và tăng cường người hỗ trợ trong thời gian đầu sinh viên quay lại trường học tập trực tiếp (xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các sinh viên Trường Đại học Y Dược)...