Theo tin giáo dục hôm nay, căn cứ Công văn số 571/BGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2022 của Bộ GD&ĐT về việc khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, ngày 23/2, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản triển khai khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Tin GD hôm nay - Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức đánh giá hiệu quả dạy học online - Ảnh 1

Nội dung khảo sát bao gồm: công tác quán triệt, triển khai tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình tại địa phương, đơn vị.

Điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình tại địa phương: hạ tầng kỹ thuật (mạng Internet, sóng truyền hình, máy tình, điện thoại, tivi, phần mềm dạy học); học liệu dạy học trực tuyến; tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh về dạy học trực tuyến.

Hiệu quả tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình tại địa phương: tỉ lệ học sinh được học trực tuyến, học qua truyền hình; hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá; tỷ lệ chương trình đã được dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ trong dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình tại địa phương, đơn vị.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; giải pháp hỗ trợ, bù đắp kiến thức cho học sinh khi trở lại trường để học tập trực tiếp.

Tin GD hôm nay - Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức đánh giá hiệu quả dạy học online - Ảnh 1

"Mỗi Phòng giáo dục và đào tạo chọn 5 trường có cấp Tiểu học, 5 trường có cấp Trung học cơ sở hoặc chọn 5 trường Tiểu học - Trung học cơ sở đã tổ chức dạy học trực tuyến; các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở - Trung học phổ thông, trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở B Đà Bắc", Sở Giáo dục nêu nội dung về đối tượng khảo sát.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, để thực hiện cuộc khảo sát tại các cơ sở giáo dục, thành phần đối tượng tham gia khảo sát bao gồm 1 lãnh đạo phụ trách chuyên môn; Toàn bộ giáo viên đã dạy học trực tuyến; 10% tổng số học sinh đã tham gia học tập trực tuyến (được lựa chọn ngẫu nhiên ở tất cả các khối lớp từ lớp 4 đến lớp 12).

Thời gian khảo sát được thực hiện từ ngày 24/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022

Hình thức trả lời khảo sát tại địa chỉ website: http://vnes.edu.vn/khaosat10/.