Tin giáo dục hôm nay, thông tin từ Trường Đại học Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày hôm qua (3/3) nhà trường đã thống nhất các phương thức tuyển sinh của hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2022. Trong đó:

Phương thức tuyển sinh đối với hệ đại học có sự thay đổi khi bỏ phương thức xét tuyển thi đánh giá năng lực ngoại ngữ kết hợp xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 hoặc xét điểm học bạ trung học phổ thông đối với 2 môn Văn và Toán (áp dụng đối với ngành Ngôn ngữ Nhật).

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh năm 2022, trường ĐH Hạ Long giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 1

Theo đó, năm 2022, Trường Đại học Hạ Long sẽ áp dụng 4 phương thức xét tuyển sinh đại học và dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.630 sinh viên.

Với phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ chiếm 1% chỉ tiêu tuyển sinh.

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022 chiếm 50% chỉ tiêu.

Trong đó, ngưỡng xét tuyển đối với các ngành ngoài sư phạm có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh đạt ngưỡng từ 20 điểm trở lên, trong đó điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2 còn ngưỡng xét tuyển đối với các ngành sư phạm sẽ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT, trường quy định chiếm 47% chỉ tiêu.

Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển dựa vào kết quả học bạ trung học phổ thông kết hợp thi các môn năng khiếu (đối với tổ hợp có môn thi năng khiếu).

Tin giáo dục hôm nay, ngưỡng xét tuyển đối với các ngành ngoài sư phạm: Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp 3 môn xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên đạt từ 18 điểm trở lên.

Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc: điểm ngoại ngữ, thí sinh cần đạt từ 7 điểm trở lên.

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh năm 2022, trường ĐH Hạ Long giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 1

Ngưỡng xét tuyển đối với các ngành sư phạm gồm: ngành Giáo dục Tiểu học (tổng điểm các môn xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên; xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.

Ngành Giáo dục Mầm non (tổng điểm các môn xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên (đối với tổ hợp không thi năng khiếu); tổng điểm môn Ngữ Văn lớp 12 và các môn năng khiếu đạt từ 19 điểm trở lên.

Điểm môn Ngữ văn lớp 12 của thí sinh cần đạt từ 8 điểm trở lên (đối với tổ hợp có thi năng khiếu), xếp loại học lực lớp 12 từ loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.

Đối với phương thức cuối là xét tuyển kết hợp dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp hoặc kết quả học bạ trung học phổ thông kết hợp với điểm quy đổi đối tượng xét tuyển do trường quy định 2% chỉ tiêu.

Tin giáo dục hôm nay, trường ĐH Hạ Long sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 2 môn Văn, Toán hoặc sử dụng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên kết hợp với điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo thang điểm 10 hoặc kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc kết quả học sinh giỏi 3 năm ở bậc THPT.

Trong đó, trường hợp thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế để xét tuyển có tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 20 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh năm 2022, trường ĐH Hạ Long giảm bớt phương thức xét tuyển - Ảnh 1

Trường hợp thí sinh sử dụng kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xét tuyển: Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 20,00 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

Còn trường hợp thí sinh sử dụng kết quả học sinh giỏi 3 năm ở bậc THPT để xét tuyển: Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 03 năm bậc THPT (điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 03 năm ở bậc THPT nhân đôi) đạt từ 20,00 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

Tin giáo dục hôm nay được biết, đối với hệ Đại học liên thông chính quy, nhà trường sẽ xét tuyển 20% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu đại học chính quy gồm các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản lý văn hóa, Khoa học máy tính.

Đối với hệ Cao đẳng, năm 2022, Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh 300 chỉ tiêu trong cả nước (Ngành Giáo dục Mầm non chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh) còn hệ Trung cấp tuyển 50 chỉ tiêu.