Tin giáo dục hôm nay, Nghị quyết số 34 phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ được thông qua tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, thông qua Nghị quyết số 36 về việc phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường thuộc Trường Đại học Cần Thơ gồm: Trường Bách khoa trên cơ sở Khoa Công nghệ; Trường Kinh tế trên cơ sở Khoa Kinh tế; Trường Nông nghiệp trên cơ sở Khoa Nông nghiệp và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cở sở Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Hội đồng trường giao cho Hiệu trưởng xây dựng đề án; hoàn thiện thủ tục pháp lý hai chủ trương này và trình đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin giáo dục hôm nay 10/7 CHÍNH THỨC: Chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ đã được được phê duyệt 1

Chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ đã được được phê duyệt

Theo tin giáo dục hôm nay, vào hồi tháng 3 vừa qua, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường. Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ là GS.TS Hà Thanh Toàn. Các Phó Hiệu trưởng gồm: PGS.TS Trần Trung Tính; GS.TS Trần Ngọc Hải; PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung.

Trường Đại học Cần Thơ hiện có 99 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 52 ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 19 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với tổng số gần 48.000 học viên, sinh viên.

Tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước 207 tiến sĩ, 11.550 thạc sĩ, 198.663 giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân trình độ đại học và 1.220 cử nhân trình độ cao đẳng thuộc nhiều lĩnh vực. Đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên và học viên của trường đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp và đang giữ nhiều trọng trách quan trọng tại các địa phương và là những lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Tin giáo dục hôm nay, Trường Đại học Cần Thơ có 1.815 viên chức và người lao động, trong đó có 15 Giáo sư, 141 Phó Giáo sư, 508 Tiến sĩ, 720 Thạc sĩ với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao đã tạo nên sức mạnh to lớn và có ý nghĩa. Đảm bảo tốt nhất việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.