Tin giáo dục hôm nay, theo PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, hiện nhà trường đã thông báo kế hoạch dạy học vào đầu tháng 11 trong tình hình mới và với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh cho hay: "Căn cứ trên tình hình kiểm soát, và điều chỉnh các quy định mới trong phòng chống dịch bệnh của TP.HCM, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM quyết định cho sinh viên đến trường để học trực tiếp các học phần thực hành, thí nghiệm từ ngày 1/11. Còn đối với các học phần lý thuyết thì sinh viên sẽ tiếp tục học trực tuyến”. Cụ thể là:

Đối với các môn học thí nghiệm, thực hành, khóa luận tốt nghiệp, đồ án môn học, thì trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ tổ chức dạy học, hướng dẫn nghiên cứu, và hướng dẫn sinh viên thực hành trực tiếp tại các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập đối với sinh viên có nhu cầu và đáp ứng được các yêu cầu cũng như điều kiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các ngành học thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu sẽ được ưu tiên mở lớp học trực tiếp tại trường
Các ngành học thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu sẽ được ưu tiên mở lớp học trực tiếp tại trường

Thông tin giáo dục hôm nay, giảng viên, người học khi tham gia giảng dạy, học tập, nghiên cứu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đáp ứng được các điều kiện để di chuyển đến trường.

Các học phần học sẽ được mở dạy khi có tối thiểu 15 sinh viên đăng ký học đối với hệ đại trà và tối thiểu 10 sinh viên đối với hệ chất lượng cao. Số lượng sinh viên học tối đa ở mỗi lớp học phần là 20 sinh viên. Hình thức dạy học trực tiếp của trường được áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh của thành phố vẫn đang còn nhiều phức tạp nên sẽ ưu tiên cho sinh viên khóa 2018 trở về trước.

Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và các phương án trong phòng chống dịch bệnh thì khi sinh viên quay trở lại trường học, nhà trường vẫn sẽ bố trí nhân lực, phân công người trực để thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm tra thông tin khai báo y tế và thẻ xanh Covid-19  ngay tại cổng trường để đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học diễn ra tại trường.

Ngoài ra, đối với những trường hợp sinh viên chưa đủ điều kiện để quay trở lại trường học trực tiếp hoặc không có nhu cầu đăng ký thì trường sẽ tổ chức mở dạy các học phần khi có đủ các điều kiện tổ chức dạy học, và nghiên cứu an toàn theo quy định chung của thành phố và ngành y tế.