Tin giáo dục hôm nay, theo tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố đã có 94 trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu thông qua hình thức đăng ký trực tuyến, đạt gần 80%.

Đối với thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp lớp 6, cổng đăng ký trực tuyến mở từ 0h ngày 18/7 đến 24h ngày 20/7. Trong quá trình mở đăng ký, hệ thống đều vận hành thông suốt và ổn định, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng.

Trước đó, thành phố Hà Nội đã có 128.879 hồ sơ đăng ký tuyến sinh trực tuyến vào lớp 1 thành công, chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến.

Hà Nội có 96.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 thành công

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, đối với việc tuyển sinh năm học 2021-2021 Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trương việc phân tuyến và chỉ tiêu cho các trường. Tránh tình trạng học sinh học trái tuyến gây quá tải, đồng thời đề phòng trường hợp có trường tuyển thừa chỉ tiêu, có trường lại không đủ gây mất cân bằng và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.

Trong công tác tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT Hà Nội áp dụng cả hai hình thức là tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường thì Sở GD&ĐT khuyến khích các trường tích cực tuyên truyền phổ biến và khuyến khích phụ huynh đăng ký trực tuyến cho con để tránh tình trạng tập trung đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn cho tất cả mọi người.