Theo tin giáo dục hôm nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Dương Anh Đức mới ký văn bản khẩn về Kế hoạch xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 3/7/2021 tại tất cả các điểm thi trên toàn thành phố với mục tiêu nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tin giáo dục hôm nay được biết, UBND TP.HCM đã yêu cầu việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 cần theo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mọi công tác lấy mẫu, bảo quản, và vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về an toàn sinh học, và thực hiện đúng theo quy trình, kỹ thuật như quy định của Bộ Y tế đã đề ra.

Tin giáo dục hôm nay 3.7 Hôm nay: TP. HCM sẽ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên và học sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. 1

Hôm nay TP HCM sẽ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên và học sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Theo kế hoạch, cán bộ Y tế sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp: gộp 10 hoặc gộp 15. Tổng số lượng mẫu cần lấy gồm có 17.052 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 89.275 thí sinh. Thời gian lấy mẫu xét nghiệm sẽ được phân chia thực hiện thành 4 ca, 100 người/ca. Trong đó, ca 1: từ 7h30 đến 9h, ca 2: từ 9h đến 10h30, ca 3: từ 13h đến 14h30, ca 4: từ 14h30 đến 16h.

Tin giáo dục hôm nay được biết, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế đảm bảo công tác lấy mẫu xét nghiệm cần được tổ chức thuận lợi, đảm bảo an toàn và thực hiện đúng thời gian quy định. Bố trí địa điểm lấy mẫu gần các điểm thi; huy động các lực lượng điều phối vị trí, sắp xếp linh động và phân chia thời gian cụ thể theo từng phòng thi tại mỗi điểm thi để đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình lấy mẫu. 

Trước đó, theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (ngày 7-8/7) phải có kết quả xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 âm tính. Nếu không tham gia xét nghiệm đợt này, thí sinh sẽ đăng ký tham gia thi đợt 2.

Tin giáo dục hôm nay được biết, năm nay TP HCM có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi và 15.812 người coi thi tại 155 điểm thi. Hiện thành phố đang có khoảng 200 học sinh thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 và 991 em đang ở trong khu vực phong tỏa.