Tin giáo dục hôm nay được biết, nếu như trước đây để vào mỗi hạng chức danh nghề nghiệp, phải cần một chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng, tới đây có thể giảng viên sẽ chỉ cần một loại chứng chỉ duy nhất.

Giảng viên Cao đẳng sư phạm có thể chỉ cần một loại chứng chỉ duy nhất
Giảng viên Cao đẳng sư phạm có thể chỉ cần một loại chứng chỉ duy nhất

Thông tin trên được đưa ra tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 do Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

Theo đó, dự thảo mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Cụ thể, về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cao đẳng sư phạm các hạng (I,II,III), dự thảo thông tư mới không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm riêng cho từng hạng như trước đây.

Thay vào đó, dự thảo thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện “có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm”.

Dự thảo thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên
Dự thảo thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Cụ thể, về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các hạng (giảng viên - hạng III, giảng viên chính - hạng II, giảng viên cao cấp - hạng I), dự thảo thông tư mới cũng không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên riêng theo từng hạng như trước đây.

Thay vào đó, dự thảo thông tư cho phép cả 3 hạng sẽ cùng chung điều kiện có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.