Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo về việc dạy và học sau khi tình hình Covid-19 được kiểm soát. Từ ngày 18/3, toàn tỉnh chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Theo đó, trẻ mầm non toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 7 huyện đến trường trở lại từ ngày 18/3 gồm: Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà, Nam Sách, Tứ Kỳ.

Riêng học sinh hai khối lớp 9 và 12 ở huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TP. Chí Linh, TP. Hải Dương trở lại trường từ ngày 18/3. Các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 7 huyện ở Hải Dương đi học trở lại từ ngày 18/3.

Ông Thái yêu cầu: "Những trường hợp trong khi cách ly tiếp tục được nghỉ học. Các trường tạm thời chưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú và tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống".

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại.

Cần đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, có kế hoạch dạy bù sớm cho những học sinh ở trong vùng cách ly y tế và những học sinh thuộc diện F0, F1, F2.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, hơn 4.500 học sinh Hải Dương nghỉ học từ ngày 28/1 khi phát hiện ổ dịch ở Công ty Poyun, TP. Chí Linh. Từ ngày 2/3, học sinh lớp 12 các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của TP. Chí Linh và các huyện Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ đi học trở lại.

Tỉnh Hải Dương cũng hướng dẫn cho học sinh, sinh viên đang học ở các tỉnh, thành phố khác muốn trở lại trường tiếp tục học tập thì lấy mẫu xét nghiệm và tự trả phí. Chi phí 734.000 đồng trên một mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR và 238.000 đồng nếu thực hiện test nhanh.