Các câu hỏi tích hợp trong đề thi thể hiện qua việc không chỉ có một lĩnh vực duy nhất trong đề bài môn Ngữ Văn mà còn xuất hiện kiến thức các môn khác như Vật lý, Hóa học, Sinh học,...

Sắp tới, môn Ngữ Văn sẽ đổi tên thành Văn và vấn đề xã hội. Mà cụ thể ở vấn đề xã hội còn có thể kết hợp các dữ liệu ở lĩnh vực Lịch Sử, Khoa học, Địa lý... Chính vì vậy, đề thi sẽ đòi hỏi thí sinh cần có kiến thức tổng hợp ở nhiều lĩnh vực để giải quyết trọn vẹn bài tập.

Học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 công lập tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017.

Đối với môn ngoại ngữ, các câu hỏi thể hiện yêu cầu các kiến thức vận dụng, các tình huống cần sử dụng ngoại ngữ vào trong đời sống.

Đối với môn toán, sẽ có 50% là hiểu và vận dụng, 30% là kiến thức của các bộ môn khác như lý, hóa, sinh, địa lý. Tức có 3 điểm là các bài toán về lý, hóa, sinh, địa nhưng không gây áp lực thí sinh phải học nhiều môn và không bắt HS phải nhớ nhiều công thức, kiến thức chi tiết. Có thể trong đề sẽ nhắc lại công thức nhưng cần hiểu kiến thức môn đó và vận dụng toán vào giải quyết câu hỏi. Nói là môn học nhưng vẫn là các bài toán thực tế, những vấn đề thực tế của vật lý, hóa học, sinh học… và có vận dụng công cụ toán để giải quyết.

Với sự thay đổi này, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh sẽ có văn bản, tập huấn giáo viên giảng dạy theo hướng vận dụng kiến thức để học sinh lớp 9 làm quen với cách ra đề thi này.

Ngọc Hà (Tổng hợp)