Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra dự thảo về chính sách khen thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong cách kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức thưởng cho học sinh đoạt giải quốc tế.

So với mức khen thưởng được áp dụng từ năm 2004 là 10 triệu đồng, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất thưởng thêm cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, với mức thưởng từ 120 đến 200 triệu đồng, tăng gấp 20 lần.

Mức thưởng cho học sinh, học viên giành giải trong các kỳ thi khu vực là 75 đến 120 triệu đồng, tăng gấp 15 lần.

Mức thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia là 20 đến 50 triệu đồng, cấp thành phố từ 5 đến 12 triệu đồng, tăng gấp 10 lần.

Mức thưởng dành cho giáo viên đoạt giải trong kỳ thi quốc gia cũng được đề xuất điều chỉnh. Trong đó, giáo viên giành giải nhất được thưởng 20 triệu đồng. Với các đội, nhóm giáo viên (từ 2 thành viên trở lên), mức tiền được thưởng gấp đôi so với cá nhân.

Những giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải sẽ nhận mức 70% tiền thưởng của thí sinh. Tập thể giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được thưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức tiền thưởng của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đề xuất khen thưởng cho các học sinh đoạt giải Thể dục - Thể thao cấp quốc gia với mức thưởng từ 2 đến 7,5 triệu đồng. Với các đội, nhóm học sinh (từ 2 thành viên trở lên), mức tiền thưởng tăng gấp đôi so với cá nhân.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết việc đề xuất điều chỉnh khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên học sinh và giáo viên nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Dự kiến sau khi điều chỉnh mức thưởng mới, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đoạt giải là hơn 27 tỷ đồng.

Không chỉ riêng TP. Hồ Chí Minh, những năm gần đây, nhiều tỉnh thành điều chỉnh chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế cho phù hợp với điều kiện mới. Nhiều tỉnh có mức thưởng từ 50 triệu đồng trở lên cho học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế như Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bình Định, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Đơn cử như ở Hải Phòng, học sinh giành huy chương Vàng hoặc giải Nhất quốc tế được thưởng 500 triệu đồng.