Tranh vui: GÀ… nhập khẩu! 1

1- Trứng sao… lâu thế, gà ơi
Ngoài kia khách giục ời ời biết không?!

Tranh vui: GÀ… nhập khẩu! 2

2- Úi chao - “chiếc bẫy” kỳ công
Xoong, nồi nhóm lửa đều… mong mày rồi (!)

Tranh vui: GÀ… nhập khẩu! 3

3- Mình đâu chịu kém… Người Dơi
“Super” cũng chính là tôi, hà hà?!

Tranh vui: GÀ… nhập khẩu! 4

4- Còn đây, tiết mục… xiếc gà,
Trứng kiêm “đạo cụ” của nhà mình luôn!!!

Tranh vui: GÀ… nhập khẩu! 5

5- Cách này “chế biến” tiện hơn,
Có ngay… món nướng vàng ươm giữa trời (!)

Tranh vui: GÀ… nhập khẩu! 6

6- Phim “kinh dị” đó con ơi
Xem về ác mộng tiêu đời đó nha!
Vui vui hí họa năm Gà,
Giao thừa giở báo cười ha ha nào!

Khánh Huyền (Hà Nội- st)