Trời đang mưa lúc 0h sáng. Hỏi 72 giờ sau thời tiết có nắng không?
Trời đang mưa lúc 0h sáng. Hỏi 72 giờ sau thời tiết có nắng không?