Hội thảo do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VH-TT-DL, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Đoàn từ T.Ư tới cơ sở.

Tham gia và chủ trì hội thảo có bác Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông; PGS - TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội thảo nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

 - Ảnh 1

Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Theo Ban tổ chức, hiện có gần 50 bài tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương, các nhà quản lý và tham mưu chính sách về văn hóa, công nghiệp văn hóa; các nhà hoạt động văn hóa trong nước và các chuyên gia nước ngoài; doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ; đại diện các tổ chức Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước.

Tham luận tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất, nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, phân tích nguyên nhân đề xuất, kiến nghị giải pháp với Đảng, Nhà nước bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hội thảo sẽ được chia làm 2 phần chính. Phần thứ nhất: “Biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng” và phần thứ hai: “OTT - Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng từ sớm, từ xa”.

Sau mỗi phần sẽ có phần thảo luận, trao đổi, tương tác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả, doanh nhân, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, đại diện các tổ chức Đoàn - Hội xoay quanh những nội dung chủ đề đã được tham luận tại hội thảo, nhằm làm sáng tỏ và sâu hơn về nội hàm, mục tiêu mà hội thảo hướng tới.