Theo thông tin tuyển sinh từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong kỳ tuyển sinh năm học 2018 - 2019, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 525 học sinh với 15 lớp.

Đối tượng đăng ký dự tuyển vào trường phải là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Học sinh giỏi mới dự được dự tuyển vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

Tuổi học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, ngày 20/5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ phát hành phiếu đăng ký dự khảo sát. Học sinh nộp hồ sơ tham dự phiếu đăng ký dự khảo sát từ ngày 31/5 đến hết 5/6. Học sinh nhận thẻ tham dự khảo sát từ ngày 8/6 đến hết ngày 10/6. Học sinh sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong vòng 90 phút vào ngày 14/6.

Dự kiến ngày 18/6 sẽ công bố kết quả chấm khảo sát vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Căn cứ vào kết quả bài khảo sát, hội đồng tuyển sinh của trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Chi Đặng (Tổng hợp)