Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều diễn biến phức tạp nên hiện các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện tiêu chí phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn (thôn/bản/làng, xã/phường) để tiến hành biên chế lớp, tổ chức dạy học trực tiếp giãn cách, bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp. 

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum được kích hoạt làm cơ sở cách ly tập trung
Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum được kích hoạt làm cơ sở cách ly tập trung

Cũng trong sáng qua (24/10), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Lê Ngọc Tuấn đã ký Văn bản hỏa tốc số 3823/UBND-KGVX, kích hoạt cơ sở cách ly tập trung tại Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum để phục vụ kịp thời công tác phòng chống diễn biến dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh. Chuẩn bị sẵn sàng địa bàn để tiếp nhận các đối tượng cách ly tập trung được chuyển đến và tổ chức kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định và không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly.
Do đó, học sinh tại Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum sẽ tạm dừng việc học tập trung, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khác để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bên cạnh đó, đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà thì cần thực hiện tổ chức dạy, học trực tuyến và các hình thức dạy học khác cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.