Ngày 15/5/2018, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam đã ký văn bản 1550/GDĐT-MN, về hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2018.

Theo đó, từ ngày 18/6 đến ngày 17/8/2018, các trường, cơ sở mầm non có thể tổ chức hoạt động hè theo yêu cầu của phụ huynh.

Từ ngày 20 đến ngày 27/8, các trường sẽ ngưng nhận trẻ để các giáo viên tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên môn hè.

Ngày 5/9: Các trường tổ chức khai giảng năm học mới, tổ chức ngày hội bé đến trường.

Từ ngày 18/6, TP.Hồ Chí Minh nhận giữ trẻ mầm non trong hè 1

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non tổ chức hoạt động hè chỉ nhận giữ trẻ đã học tại trường trong năm học 2017-2018.

Các cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo đủ số giáo viên, số cô tương ứng với trẻ khi tổ chức nhận giữ cháu trong dịp hè. Cán bộ quản lý phải được phân công trực, giải quyết công việc trong thời gian hè.

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non tổ chức hoạt động hè chỉ nhận giữ trẻ đã học tại trường trong năm học 2017-2018.

Học phí học hè thu theo nguyên tắc thỏa thuận với phụ huynh. Các trường tổ chức nghỉ hè cho giáo viên chu đáo, trường tư thục thì giáo viên nghỉ hè luân phiên thành nhiều đợt nếu trường có nhận giữ trẻ trong hè.

Thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ như trong năm học, không tự ý cắt yêu cầu khi tổ chức lịch sinh hoạt cho trẻ.

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong dịp hè, tính toán để thỏa thuận với phụ huynh chế độ đóng góp tiền ăn hợp lý.

Sở cũng yêu cầu, khi có sự việc bất thường xảy ra như tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc..., cán bộ quản lý phải lập tức báo cáo ngay cho các cấp quản lý để giải quyết kịp thời.

Năm nay, các trường mầm non trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu nghỉ học vào ngày 31/5.

Hướng Dương (Tổng hợp)