Ngày 6/7, UNICEF đã công bố báo cáo về Tình hình trẻ em Thế giới 2016 với tên gọi “Cơ hội công bằng cho mọi trẻ em”. Bản báo cáo này chỉ ra một thực tế: Dù đã đạt những bước tiến trong thời gian qua nhưng tình trạng bất công bằng vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực tới hàng triệu trẻ em trên thế giới.

UNICEF: 5,9 triệu trẻ em tử vong trước 5 tuổi 1

Năm 2015, ước tính có 5,9 triệu trẻ em tử vong trước khi lên 5 tuổi. 124 triệu trẻ khác vẫn chưa được đến trường, đơn giản vì cha mẹ các bạn còn nghèo hoặc gia đình các bạn ấy thuộc nhóm bị kỳ thị vì các bạn sinh ra là con gái hoặc vì lớn lên ở những quốc gia bị xung đột hay khủng hoảng.

Báo cáo chỉ rõ, nếu phát triển theo tốc độ như 15 năm qua, đến năm 2030 sẽ có khoảng 167 triệu trẻ em (phần lớn ở vùng châu Phi cận Sahara) sẽ vẫn sống trong điều kiện nghèo cùng cực, và có thêm 69 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong.

UNICEF: 5,9 triệu trẻ em tử vong trước 5 tuổi 2

Việc không xây dựng được cơ hội công bằng trong cuộc sống cho hàng triệu trẻ em sẽ làm tăng thêm những thiệt thòi và bất bình đẳng qua nhiều thế hệ, đe dọa tương lai của cả xã hội.

Báo cáo cũng chỉ ra những bằng chứng cho thấy, việc đầu tư vào những trẻ em thiệt thòi nhất có thể mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho mọi quốc gia. Ví dụ, mỗi năm, tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình học trên toàn đất nước đạt 100% sẽ giúp giảm tỷ lệ nghèo của quốc gia xuống 9%.

UNICEF: 5,9 triệu trẻ em tử vong trước 5 tuổi 3

Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, trong 15 năm tới, tốc độ phát triển phải nhanh hơn. Các quốc gia phải nhanh chóng có giải pháp nâng cao sức khỏe người làm mẹ, phát triển đội ngũ hộ sinh lành nghề, bảo đảm dinh dưỡng và các dịch vụ cơ bản, nước sạch.

Loan Vũ (tổng hợp)
Nguồn: VTV