Mauro Gatti là một hoạ sĩ người Ý, đồng thời là người sáng lập và phát triển dự án The Happy Broadcast – Buổi Phát Sóng Vui Vẻ. Để giúp cư dân mạng chống lại tính chất tiêu cực từ các tin xấu, Mauro Gatti đã dùng chính hoa tay của mình để “vẽ” lại những mẩu tin tốt lạnh trong suốt năm qua.

Nghệ sĩ Gatti nói: “Chúng ta đã tiến xa được về rất nhiều mặt và điều quan trọng là phải nói với thế giới rằng dù chặng đường phát triển còn rất nhiều điều cần làm, chúng ta cũng đã thực hiện được rất nhiều điều tuyệt vời trong năm 2018".

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 1

 Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 2

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 3

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 4

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 5

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 6

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 7

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 8

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 9

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 10

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 11

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 12

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 13

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 14

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 15

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 16

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 17

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 18

Vẽ những mẩu tin ấm lòng để thấy xã hội còn nhiều điều tốt, nhân loại ngày một tiến xa 19