Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh; ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 07/02/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2.

Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Đêm nay (3/2) không khí lạnh tiếp tục tăng cường, rất có thể tuyết sẽ lại rơi. Đây chắc hẳn sẽ là cơ hội quý cho các bạn trẻ vào dịp cuối tuần.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 50 - 90%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 50 - 93%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 11 độ, có nơi dưới 5 độ C;  Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 50 - 95%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 đến 12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 55 - 98%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28, phía Bắc có nơi dưới 25 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Chi Đặng