Sau khi nước rút, các trường đều khẩn trương dọn dẹp bùn đất và hậu quả sau lũ với phương châm nước rút đến đâu dọn đến đó. Nhà trường và các lực lượng chức năng đều chung tay dọn dẹp để các bạn nhỏ có thể sớm được quay lại trường, nhưng...

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 1

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 2

... thật nghẹn ngào khi nhìn sách, đồ dùng học tập của học sinh bị lũ nhấn chìm. Sách vở của học sinh, tài liệu giáo viên đã bị ngâm nước, chìm trong bùn. Các thầy cô và các bạn nhỏ phải mò tìm sách, đồ dùng. Chứng kiến cảnh này, thật không thể không thấy xót xa.

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 3

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 4

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 5

Các thầy cô cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng "vớt vát" lại những gì còn có thể.

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 6

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 7

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 8

Những ngày sau lũ sẽ thực sự khó khăn với các bạn học sinh để sớm ổn định quay lại trường

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 9

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 10

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 11

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 12

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 13

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 14

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 15

Các thầy cô cố gắng làm tất cả để giữ lại những gì có thể khắc phục được cho học sinh.

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 16

Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ 17