Toán tỉ số % hay và khó của Violympic lớp 5 (P2)
2016-02-07 11:40:20
Những bài toán tỉ số % của cuộc thi Violympic lớp 5 khó đến mức nào? Các cậu hãy giải thử chúng xem nha.