Trại hè Mỹ: New York-Philadelphia-Scranton
2018-03-05 15:28:29
TNTP - Được thành lập năm 1980, là thành viên chính thức của Hiệp hội trại sinh Mỹ, Top 7 Trại hấp dẫn nhất nước Mỹ do trại sinh và phụ huynh Mỹ bầu chọn năm 2016.