Trại hè Mỹ: Washington DC-Philadelphia-Huntingdon
2018-03-05 15:30:59
TNTP - Trại được thành lập năm 1983, là thành viên chính thức của Hiệp hội trại sinh Mỹ, mỗi năm Trại đón hàng ngàn trại sinh trên khắp nước Mỹ và từ một số quốc gia khác trên thế giới.