Hướng dẫn tự làm kính hiển vi
2016-11-01 08:19:52
Kinh hiển vi mua sẽ rất tốn kém, chỉ với những thao tác đơn giản, bạn có thể tự tay làm cho mình một chiếc kính hiển vi.

Dương Minh Hân

Nguồn: Táy Máy 

KÍNH HIỂM VI TÁY MÁY TÒ MÒ CHẾ TẠO