Ảo thế này dễ bị khán giả hiểu lầm lắm!

30/11/-1

Khuyến cáo các bạn không nên uống nước khi xem clip này nha!

30/11/-1

Trong một buổi biểu diễn, không hiểu do lỗi sân khấu hay do các động tác biểu diễn mà các chị ấy liên tục "bắt...