Ai đó đã đổ cái gì ra sân khấu ấy nhỉ?

30/11/-1

Trong một buổi biểu diễn, không hiểu do lỗi sân khấu hay do các động tác biểu diễn mà các chị ấy liên tục "bắt ếch".