1001 Hình nặn siêu tốc (P4)

30/11/-1

Hôm nay chúng mình cùng nặn con lừa, linh vật, con sâu, con ong, chuồn chuồn và cá voi xanh nhé!