#COSPLAY MÈO#COSPLAY MÈO

...

Tiền nhiều để làm gì: Chi hơn 62 triệu đồng mua mũ cosplay mèo để gắn kết tình yêu thương

Chiếc mũ hình đầu mèo này có giá lên tới 300.000 Yên (hơn 62 triệu đồng). Đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng đắt thế này thì nhiều “sen” cũng đành chào thua.