TRẠI HÈ QUỐC TẾ 2019: MELBOURNE – WAHALLA– LATROBE

15:39 20/03/2019

TNTP - Được thành lập năm 1978, là thành viên chính thức của Hiệp hội trại sinh Australia và Hiệp hội Kỹ năng Australia. Mỗi năm Trại đón trên 500 trại sinh đến dự trại hè và trại đông.