Trại hè quốc tế 2019: Washington DC – New York - Philadelphia – Huntingdon

11:04 24/03/2019

TNTP - Trại đặc biệt có thế mạnh về tổ chức các hoạt động trại hè, trại đông và khóa kỹ năng Lãnh đạo trẻ giúp trại sinh trở thành Công dân Toàn cầu.