4 điểm mới từ 11/10 trong kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học

10:08 09/10/2020

Từ ngày 11/10/2020, thông tư 26/2020 có hiệu lực thi hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh bậc trung học - Thông tư 58/2011). Dưới đây là bốn điểm đáng chú ý của thông tư này.

 4 điểm mới từ 11/10 trong kiểm tra, đánh giá học sinh Trung học 1

Tin liên quan

Tin đọc nhiều