Ảnh chế: Về quê ăn Tết 1

Tết ở đâu cũng không vui bằng quê nhà.

Ảnh chế: Về quê ăn Tết 2

Về bên cha mẹ mừng xuân sum vầy.

Ảnh chế: Về quê ăn Tết 3

Trong thời điểm này không điều gì quan trọng hơn nghỉ Tết.

Ảnh chế: Về quê ăn Tết 4

Người người nhà nhà về quê ăn Tết.

Ảnh chế: Về quê ăn Tết 5

Đoàn viên với gia đình sau một năm lao động vất vả.

Ảnh chế: Về quê ăn Tết 6

Mong ước nhỏ nhoi.

Ảnh chế: Về quê ăn Tết 7

Về quê gom lì xì.

Theo iOne