Báo Hà Nội Mới thông tin, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy định thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Cụ thể, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND đã bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND được ban hành ngày 22-11-2013, quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Bãi bỏ quy định thu chi tự nguyện tại trường học ở Hà Nội 1

Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)

Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này có nội dung về thu chi các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Theo VnExpress, nguyên tắc thu là "không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh". Bên đóng góp cũng không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục, hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí góp cho nhà trường.

Để được vận động, thu khoản đóng góp tự nguyện, nhà trường cần có sự thống nhất của Ban giám hiệu, Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp. Sau khi hoàn thành, trường phải niêm yết công khai báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động. Khoản thu này phải đưa vào sổ sách kế toán và thanh quyết toán theo quy định. Các tài sản được mua sắm, sửa chữa phải hạch toán, tăng tài sản và sử dụng trong nhà trường.

Minh Anh (tổng hợp)