Cô bạn nhỏ người Nga - Bella Devyatkina mới chỉ 5 tuổi nhưng có khả năng nói được 7 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nga, tiếng Quan Thoại, tiếng Pháp, tiếng Arab, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Theo mẹ của Bella, bạn ấy được giới thiệu và làm quen với các ngôn ngữ ngay từ khi chào đời. Mẹ bạn ấy dạy tiếng Anh. Ngoài ra, Bella có nhiều người trông trẻ đến từ các quốc gia và mỗi người nói bằng giọng bản xứ. Các cô trông trẻ không chỉ dạy Bella về từ vựng, các cụm từ thông dụng mà còn cùng Bella thảo luận về sự đa dạng trên thế giới, từ lịch sử tự nhiên đến các chủ đề trong bách khoa toàn thư dành cho trẻ em. 

 

Minh Anh (tổng hợp)