Học sinh thuộc gia đình cận nghèo tham gia BHYT như thế nào?

. Bạn Sơn Yến Nhi ở Trà Vinh hỏi: Học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc gia đình cận nghèo hoặc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) theo đối tượng hộ gia đình hay tham gia theo đối tượng học sinh? Quyền lợi hưởng BHYT ở các nhóm đối tượng này có gì khác nhau?

. Trả lời:

- Theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà nguời đó được xác định theo thứ tự quy định tại Điều 1, Thông tư liên tịch số 41 nêu trên.

Theo đó, đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo thì tham gia BHYT theo hộ cận nghèo (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%); đối với HSSV thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình thì tham gia theo đối tượng HSSV (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%).

BHXH&BHYT: Học sinh thuộc gia đình cận nghèo tham gia BHYT như thế nào? 1

- Về mức hưởng BHYT:

+ Đối với HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hưởng BHYT là 95% chi phí khám chữa bệnh (KCB) khi thực hiện đầy đủ thủ tục KCB theo quy định của Luật BHYT.

+ Đối với HSSV thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình thì tham gia theo đối tượng HSSV, mức hưởng BHYT là 80% chi phí KCB khi thực hiện đầy đủ thủ tục KCB theo quy định của Luật BHYT.

Giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình được tính như thế nào?

. Bạn Bàn Thái Minh ở Sơn La hỏi: Gia đình em có 4 người trong một hộ khẩu, 3 người đã có thẻ BHYT bắt buộc, người còn lại mua thẻ BHYT, có được giảm trừ không ạ?

Trả lời:

Trường hợp gia đình bạn, một người còn lại mua theo hộ gia đình thì không được giảm, vì theo quy định, những người tham gia BHYT theo hộ gia đình thì được giảm mức đóng từ người thứ hai trở đi.

. Bạn Hoàng Thùy Trang ở Kom Tum hỏi: Trường hợp gia đình có 4 người, 2 người đã mua thẻ BHYT tháng 01/2016, 2 người còn lại mua vào tháng 04/2016. Vậy 2 người sau được giảm trừ như thế nào?

Trả lời:

BHXH&BHYT: Học sinh thuộc gia đình cận nghèo tham gia BHYT như thế nào? 2

2 người sau sẽ được giảm trừ theo quy định. Cụ thể, người thứ 3 sẽ đóng 60%, người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất. Muốn được hưởng mức giảm trừ này, gia đình bạn kê khai danh sách của cả gia đình gửi UBND xã theo mẫu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

P.V
(Theo tapchibaohiemxahoi.gov.vn)