An năm nay học lớp 7. Năm học 2015-2016, cô Hòa (mẹ của An) đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) cho con số tiền 544.000 đồng. Sang đến năm học 2016-2017, thấy An về xin 458.000 đồng nộp BHYT, cô Hòa thắc mắc liệu An có nhớ nhầm?

Bạn biết không, số tiền An xin mẹ để đóng BHYT là chính xác.

Theo quy định, mức đóng BHYT đối với học sinh là 4,5% mức lương cơ sở/tháng và học sinh chỉ cần đóng 70% chi phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% chi phí.

BHXH&BHYT: Mức đóng Bảo hiểm Y tế 1

Bức tranh: "Chúng em cùng nhau tham gia BHYT".

Tại Công văn 3592/BHXT-BT ngày 18 tháng 9 năm 2015 chỉ đạo việc thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2015-2016 có quy định như sau:

- Đối với năm 2015: Thu phí BHYT học sinh sinh viên của những tháng còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT;

– Đối với năm 2016: Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

– Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ 01/10/2015 đến 31/12/2016.

Như vậy, mức đóng BHYT của An theo từng năm học được xác định như sau:

– Năm học 2015– 2016 khi đó An vào lớp 6, nhà trường thu BHYT 15 tháng từ ngày nhập học 1/10/2015 đến 31/12/2016 (mức lương cơ sở lúc đó là 1.150.000 đồng/ tháng) nên mức đóng bảo hiểm y tế sẽ là:

70% x (4.5% x 1.1150.000) x 15 tháng = 543.375 đồng (làm tròn 544.000 đồng)

– Năm học 2016–2017, nhà trường thu BHYT 12 tháng từ 1/1/2017 đến 31/12/2017 (mức lương cơ sở tại thời điểm này là 1.210.000 đồng) nên mức đóng BHYT sẽ là:

70% x (4.5% x 1.210.000) x 12 tháng = 457.380 đồng (làm tròn 458.000 đồng)

ANH ANH