Phấn đấu thu BHYT học sinh, sinh viên đạt 100%

Tuyên truyền y tế học đường tại trường THCS Quỳnh Mai.

Với khối học sinh từ tiểu học đến Phổ thông trung học, Hà Nội có hơn 1.700 trường với khoảng 1,7 triệu học sinh. Việc thu BHYT với đối tượng này theo năm tài chính. Đây là năm thứ 2 thu theo năm tài chính nên đã trở nên nề nếp hơn. Thu BHYT chỉ linh hoạt với học sinh đầu cấp như lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Theo đó, các trường cũng thông báo rõ từ đầu năm học, phụ huynh lựa chọn theo 2 phương thức: đóng học kỳ 1 rồi sau đó đóng theo năm tài chính hoặc tự nguyện đóng luôn 18 tháng.

Việc thu BHYT học sinh từ tiểu học đến phổ thông trung học gắn với thu học phí và phụ huynh nên khả năng thu đạt 100%.

Theo TTXVN

Triển khai 3 phần mềm mới từ đầu năm 2017

Hơn một tháng qua, BHXH Hà Nội đã triển khai vận hành thử nghiệm 3 phần mềm mới (quản lý thu, sổ thẻ, kế toán).

Việc thử nghiệm này được thực hiện tại Văn phòng BHXH Thành phố và quận Thanh Xuân. Đây là cách quản lý tiên tiến, khoa học và thuận tiện cho cả người quản lý và khách hàng.

Ba phần mềm trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu đầu vào của dữ liệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện trong một khoảng thời gian rất ngắn. BHXH Hà Nội đang quyết tâm phấn đấu ngày 1/1/2017 sẽ chính thức triển khai vận hành 3 phần mềm trên toàn địa bàn.

Thảo Linh - Báo BHXH

Năm 2020 có 90,1% dân số tham gia BHYT

Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu phấn đấu năm 2016 là 80%, năm 2017 là 82,8%, năm 2018 là 85,3%, năm 2019 là 88,2% và đến năm 2020: 90,1% dân số tham gia BHYT. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. Mục tiêu này được song hành với giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, bảo đảm sự hài lòng của người dân. Tổ chức, quản lý tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT.

Theo Trang điện tử BHXH Việt Nam