Thí sinh có thể tham khảo phổ điểm các môn thi và khối thi để đăng ký xét tuyển vào đại học và cao đẳng.

Bộ GD&ĐT cho rằng phổ điểm đã được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của thí sinh và giảm đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan.

Phổ điểm các môn thi

Phổ điểm theo một số khối truyền thống cho thấy ở khối A, điểm trung bình là 15,83; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 16,25 và trung vị là 15,9. Trong số 365.163 thí sinh đăng ký xét tuyển ở khối này có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 và 16 thí sinh đạt 29 điểm.

Ở khối A1, điểm trung bình cũng tương đương khối A: 15,24 điểm. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15. Có 21 thí sinh đạt 29 điểm, 55 thí sinh đạt 28 điểm và 142 thí sinh đạt 27 điểm.

Khối B có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30; 7 thí sinh đạt 29 điểm và 36 thí sinh đạt 28 điểm. Có 364.302 thí sinh xét tuyển khối B và điểm trung bình là 15,36.

Khối C có 324.337 thí sinh đăng ký xét tuyển, điểm trung bình là 15,61.

Khối D là khối có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đông kỷ lục: 636.437. Điểm trung bình của khối này là 15,28 và có 4 thủ khoa cùng đạt 29 điểm, 12 thí sinh đạt 28 điểm.

 

Có 13 thí sinh đạt thủ khoa khối C01 với 27 điểm và điểm trung bình của khối này là 16,48.

Chi Đặng (Tổng hợp)