Hướng dẫn thiết kế thời trang cho búp bê Barbie

Nguyên liệu: Giấy gói hoa các oại, thước kẻ, bút dạ kim, hồ hoặc băng dính 2 mặt, kéo…

Bộ sưu tâp

Bạn tách búp bê mẫu, can búp bê trên giấy kính mờ để lấy số đo giúp bạn dễ dàng thiết kế.

Bộ sưu tâp

Hình búp bê sau khi đã cắt lọng ra giấy để lấy mẫu dáng và số đo.

Bộ sưu tâp

Từ mẫu giấy đã can, bạn vẽ trang phục dựa trên mẫu rồi dùng băng dính 2 mặt cố định

Bộ sưu tâp

Bạn ghép các mảnh trang phục bằng băng dính 2 mặt rồi dán trực tiếp lên búp bê.

Bộ sưu tâp

Bạn tách búp bê mẫu, can búp bê trên giấy kính mờ để lấy số đo giúp bạn dễ dàng thiết kế.

Bộ sưu tâp

Cứ theo trình tự thiết kế như trên, bạn đã có những mẫu thời trang đơn giản, tiện dụng cho bộ sưu tập “Tuyết mùa hè” rồi!

Bộ sưu tâp