ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đưa ra 2 mức điểm sàn phân bố theo các ngành.

Cụ thể, các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh doanh, mức điểm tối thiểu để nộp hồ sơ là 19.

Mức điểm tối thiểu là 17 áp dụng cho ngành Toán kinh tế, Thống kê Kinh tế, Hệ thống Thông tin Quản lý, Kỹ thuật Phần mềm, Quản lý công và chuyên ngành Quản trị Bệnh viện.

Mức điểm trên dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số. Môn thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 điểm đối với thang điểm 10.

Trong khi đó, ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố điểm sàn đối với tất cả cá ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển năm 2019 là 15.5 điểm.

Năm nay, đơn vị này tuyển sinh 3000 chỉ tiêu. Cụ thể số lượng chỉ tiêu từng ngành như sau:

Các trường sớm công bố điểm sàn xét tuyển, đảm bảo kịp thời hạn của Bộ GD&ĐT 1

Theo công bố của Hội đồng tuyển sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội, mức điểm sàn cao nhất là 20 điểm đối với 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ thông tin.

Cụ thể điểm sàn đối với từng ngành như sau:

Các trường sớm công bố điểm sàn xét tuyển, đảm bảo kịp thời hạn của Bộ GD&ĐT 2

Các trường sớm công bố điểm sàn xét tuyển, đảm bảo kịp thời hạn của Bộ GD&ĐT 3

Các trường sớm công bố điểm sàn xét tuyển, đảm bảo kịp thời hạn của Bộ GD&ĐT 4

Các trường sớm công bố điểm sàn xét tuyển, đảm bảo kịp thời hạn của Bộ GD&ĐT 5

Điểm xét tuyển của trường được tính theo công thức ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, điểm xét tuyển được tính theo công thức ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên

Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc điểm xét tuyển được tính theo công thức ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc  Tiếng Trung)*3/4 + Điểm ưu tiên.

ĐH Bách Khoa cũng đã công bố điểm chuẩn dự báo của 55 chương trình đào tạo chính quy tuyển sinh năm 2019. Theo đó, nhóm ngành có mức điểm cao nhất là Khoa học máy tính với 28 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến của 9 nhóm ngành đào tạo, cao nhất với điểm chuẩn dự kiến từ 27-28 điểm là Công nghệ Thông tin (CNTT): Khoa học máy tính (IT1).

Điểm chuẩn dự kiến từ 26-27 điểm bao gồm 02 chương trình đào tạo là CNTT: Kỹ thuật máy tính (IT2) và Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10).

Điểm chuẩn dự kiến từ 25-26 điểm bao gồm 04 chương trình đào tạo là: CNTT Việt - Nhật (IT-E6); CNTT Global ICT (IT-E7); Kỹ thuật cơ điện tử (ME1); Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa (EE2).

Điểm chuẩn dự kiến từ 24-25 điểm bao gồm 07 chương trình đào tạo là: Chương trình tiên tiến điều khiển - tự động hóa và hệ thống điện (EE-E8); Kỹ thuật điện tử - viễn thông (ET1); Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh (ET-E5); Toán - Tin (MI1); Hệ thống thông tin quản lý (MI2); Kỹ thuật ô tô (TE1); Kỹ thuật hàng không (TE3).

Điểm chuẩn dự kiến từ 23-24 điểm bao gồm 09 chương trình đào tạo là: Kỹ thuật sinh học (BF1); Kỹ thuật thực phẩm (BF2); Kỹ thuật điện (EE1); Quản lý công nghiệp - logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Đại học Northampton (Anh) (EM-NU); Chương trình tiên tiến điện tử - viễn thông (ET-E4); Chương trình tiên tiến hệ thống nhúng thông minh và IoT (ET-E9); Kỹ thuật cơ khí (ME2); Chương trình tiên tiến cơ điện tử (ME-E1); Chương trình tiên tiến kỹ thuật ô tô (TE-E2).

ĐH Bách Khoa công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường dựa trên cơ sở dữ liệu riêng

Điểm chuẩn dự kiến từ 22-23 điểm bao gồm 08 chương trình đào tạo là: Chương trình tiên tiến kỹ thuật thực phẩm (BF-E12); Chương trình tiên tiến kỹ thuật hóa dược (CH-E11); Quản trị kinh doanh (EM3); Kế toán (EM4); Tài chính ngân hàng (EM5); Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2); Công nghệ thông tin - Đại học La Trobe (Úc) (IT-LTU); Kỹ thuật cơ khí động lực (TE2).

Điểm chuẩn dự kiến từ 21-22 điểm bao gồm 09 chương trình đào tạo là: Kỹ thuật hóa học (CH1); Kinh tế công nghiệp (EM1); Quản lý công nghiệp (EM2); Quản trị kinh doanh - Đại học Victoria (New Zealand) (EM-VUW); Tiếng Anh KHKT và công nghệ (FL1); Công nghệ thông tin - Đại học Victoria (New Zealand) (IT-VUW); Cơ điện tử - Đại học Nagaoka (Nhật Bản) (ME-NUT); Kỹ thuật hạt nhân (PH2); Kỹ thuật dệt may (TX1).

Điểm chuẩn dự kiến từ 20-21 điểm bao gồm 12 chương trình đào tạo là: Hóa học (CH2); Kỹ thuật in (CH3); Công nghệ giáo dục (ED2); Kỹ thuật môi trường (EV1); Kỹ thuật nhiệt (HE1); Cơ khí chế tạo máy - Đại học Griffith (Úc) (ME-GU); Kỹ thuật vật liệu (MS1); Chương trình tiên tiến KHKT vật liệu (MS-E3); Vật lý kỹ thuật (PH1); Quản trị kinh doanh - Đại học Troy (Hoa Kỳ) (TROY-BA); Khoa học máy tính - Đại học Troy (Hoa Kỳ) (TROY-IT); Chương trình tiên tiến phân tích kinh doanh (EM-E13).

Điểm chuẩn dự kiến từ 19-20 điểm bao gồm 03 chương trình đào tạo gồm: Điện tử viễn thông - Đại học Leibniz Hannover (Đức) (ET-LUH); Hệ thống thông tin - Đại học Grenoble (IT-GINP); Cơ điện tử - Đại học Leibniz Hannover (Đức) (ME-LUH).

Nhà trường cũng quy định điểm sàn xét tuyển của trường, tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 06 học kỳ THPT từ 20,0 điểm trở lên, không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng; thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Trường và thí sinh đăng ký xét tuyển vào hai chương trình đào tạo quốc tế do nước ngoài cấp bằng: TROY-BA và TROY-IT.